تاریخ انتشار: 96-09-20 10:09:11 دوشنبه
نمایش: (1091)

نحوه ریختن بنزین ، تعویض سنگ ، تعویض فیتیله فندک زیپو

نحوه صحیح برای بنزین ریختن (شارژ کردن) فندک زیپو :

1. سعی کنید بجای ریختن از سوراخ پنبه ، پنبه را بالا بدین.

2. وقتی بنزین بیرون میریزه قبل از روشن کردن مغزی را تمیز کنید.

3. فندک رو به درستی داخل جیب قرار بدین تا بنزین نپره.

4. به طور سریع درب فندک ببندین تا از داغ شدن چخماق جلوگیری شود.

نحوه صحیح تعویض سنگ (چخماق) فندک زیپو :


1. مغزی رو بیرون بکشید و پیچ را باز کنید.

2. سنگ قدیمی بیرون بیاورید و جدید را بیاندازید.

3. چخماق را خلاف جهت ساعت بچرخانید تا سنگ نرم شود.

4. همیشه یک سنگ روی پنبه نگهدارید برای مواقع ضروری.

نحوه صحیح تعویض فیتیله فندک زیپو :

1. هر زمانی سر فیتیله خیلی سوخت به بالا بکشید و کمی کوتاه کنید.

2. هر نخ فیتیله برای یک تا دو بار در سال باید کوتاه شود.

3. تمام پنبه را بیرون بکشید و فیتیله جدید را جایگزین کنید.

4. حتما فیتیله را به صورت مارپیچ همراه با پنبه داخل مغزی بگذارید.

(0)
هیچ دیدگاهی وجود ندارد
دیدگاه خود را بنویسید
*
*