• فندک اصل زیپو مدل 49501 | کلکسیونی سال...

  ● فندک زیپو  کلکسیونی سال 2021  با طراحی  کریستال منحصر به فرد برای سه قاره اروپا، آمریکا و آسیا طراحی و تولید شده است.  ● سبک بدنه‌ی این فندک ها آرمورکیس و تکنیک طراحی آن تکنیک 360 درجه لیزری است.  ● کریستال به کار رفته در این سه مدل، کریستال سواروفسکی است که کریستال سیاه برای قاره اروپا، طلایی برای قاره...

  12,000,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR017040 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,170,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR017010 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,170,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR017000 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,170,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR010000 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,170,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR009030 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR009022 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,600,000 تومان 3,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR008040 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR008022 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR008015 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR008013 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR008008 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,600,000 تومان 3,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR008000 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR007022 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR007007 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR007002 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR006000 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR005040 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR005021 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR005007 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR005002 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • گیره کروات اصل لامبورگینی مدل TTR004000 |...

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا   ● طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد.

  3,000,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR003049 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR003042 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR003004 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR003002 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR002002 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR002000 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل پورشه دیزاین مدل 3644.04 | آلمان

  ● بدنه‌ی فندک پورشه دیزاین مدل 3644.04 کاملا ظریف و باریک طراحی شده است که همین امر بر خوش دستی آن افزوده است.  ● شعله فندک جت و قابل تنظیم است.  ● از طریق پنجره نشانگر مخزن سوخت می توانید مقدار آن را کنترل کنید.  ● حداکثر میزان پرشدن گاز 1.1 گرم است.

  5,000,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل پورشه دیزاین مدل 3644.01 | آلمان

  ● بدنه‌ی فندک پورشه دیزاین مدل 3644.01 کاملا ظریف و باریک طراحی شده است که همین امر بر خوش دستی آن افروده است.  ● شعله فندک جت و قابل تنظیم است.  ● از طریق پنجره نشانگر مخزن سوخت می توانید مقدار آن را کنترل کنید.  ● حداکثر میزان پرشدن گاز 1.1 گرم است.

  5,000,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل پورشه دیزاین مدل 3633.04 | آلمان

  ● بدنه‌ی فندک پورشه دیزاین مدل 3633.04 به شکل دوقلو طراحی شده است و طراحی درب از ورود گرد و غبار به داخل فندک جلوگیری میکند.  ● شعله فندک جت و قابل تنظیم است.  ● از طریق پنجره نشانگر مخزن سوخت می توانید مقدار آن را کنترل کنید.  ● حداکثر میزان پرشدن گاز 1.1 گرم است.

  5,000,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل پورشه دیزاین مدل 3633.05 | آلمان

  ● بدنه‌ی فندک پورشه دیزاین مدل 3633.05 به شکل دوقلو طراحی شده است و طراحی درب از ورود گرد و غبار به داخل فندک جلوگیری میکند.  ● شعله فندک جت و قابل تنظیم است.  ● از طریق پنجره نشانگر مخزن سوخت می توانید مقدار آن را کنترل کنید.  ● حداکثر میزان پرشدن گاز 1.1 گرم است.

  5,000,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل پورشه دیزاین مدل 3647.04 | آلمان

  ● طراحی باریک و سه بعدی فندک پورشه دیزاین مدل 3647.04، ظرافت و زیبایی منحصر به فرد این فندک را به رخ می کشد.  ● شعله فندک جت و قابل تنظیم است.  ● از طریق نمایشگر مخزن سوخت میتوانید مقدار آن را نیز کنترل کنید.  ● طول این فندک 6.8 و عرض آن 3.7 سانتی متر است. 

  6,080,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل پورشه دیزاین مدل 3647.03 | آلمان

  ● طراحی باریک و سه بعدی فندک پورشه دیزاین مدل 3647.03، ظرافت و زیبایی منحصر به فرد این فندک را به رخ می کشد.  ● شعله فندک جت و قابل تنظیم است.  ● از طریق نمایشگر مخزن سوخت میتوانید مقدار آن را نیز کنترل کنید.  ● طول این فندک 6.8 و عرض آن 3.7 سانتی متر است. 

  6,080,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل پورشه دیزاین مدل 3647.02 | آلمان

  ● طراحی باریک و سه بعدی فندک پورشه دیزاین مدل 3647.02، ظرافت و زیبایی منحصر به فرد این فندک را به رخ می کشد.  ● شعله فندک جت و قابل تنظیم است.  ● از طریق نمایشگر مخزن سوخت میتوانید مقدار آن را نیز کنترل کنید.  ● طول این فندک 6.8 و عرض آن 3.7 سانتی متر است. 

  6,080,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل پورشه دیزاین مدل 3647.01 | آلمان

  ● طراحی باریک و سه بعدی فندک پورشه دیزاین مدل 3647.01، ظرافت و زیبایی منحصر به فرد این فندک را به رخ می کشد.  ● شعله فندک جت و قابل تنظیم است.  ● از طریق نمایشگر مخزن سوخت میتوانید مقدار آن را نیز کنترل کنید.  ● طول این فندک 6.8 و عرض آن 3.7 سانتی متر است. 

  6,080,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل پورشه دیزاین مدل 3648.07 | آلمان

  ● طراحی پورشه دیزاین ● شعله جت  ● مکانیسم جرقه زنی پیزو  ● وزن: 140 گرم  ● ارتفاع این فندک 7.3 و عرض آن 3.7 سانتی متر است. 

  6,080,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل پورشه دیزاین مدل 3648.03 | آلمان

  ● طراحی پورشه دیزاین ● شعله جت  ● مکانیسم جرقه زنی پیزو  ● وزن: 140 گرم  ● ارتفاع این فندک 7.3 و عرض آن 3.7 سانتی متر است. 

  6,080,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل زیپو مدل 49347 | آمریکا | اسرار جنگل

  ● فندک زیپو مدل 49347 به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد زیپو طراحی و تولید شده است که شامل دو فندک زیپوی ست می شود. ● با استفاده از تکنیک 540 کالر، طرح جنگلی سرسبز به همراه حیوانات جنگلی بر روی بدنه‌ی آن ایجاد شده است.  ● این فندک کلکسیونی با همکاری کمپانی "Wood Chuck" با زیپو تولید شده است که با خرید آن یک درخت کاشته می شود که در...

  17,000,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل زیپو مدل 11258 | ژاپن | اسب بالدار

  ● فندک زیپو با طرح برجسته اسب بالدار  ● طراحی کشور ژاپن ● کاستوم ژاپن شامل زیپوهایی دست ساز با طراحی خاص، ظریف و بسیار زیبا هستند که طراحی ان ها توسط شرکت های ژاپنی انجام می شود و دست ساز بودن آن ها قیمت و ارزششان را چند برابر کرده است. ● این مدل با گارانتی مادام العمر مغزی در ایران زیپو عرضه می‌شود.

  7,640,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف