• فندک اصل کستی مدل 241B-04 | فرانسه

  ● فینیش بدنه‌ی فندک کستی مدل 241B-04 نقره‌ای براق با ترکیب رنگی مشکی است. ● احتراق این فندک سنگی (چخماقی) است.  ● فندک های کستی تحت لیسانس فرانسه، در هنگ کنگ ساخته می شوند.  ● این فندک به همراه دفترچه، کاور مخصوص و جعبه لوکس فندک ارائه می شود. ● هنگام شارژ سوخت فندک از گاز اصلی و بدون بو استفاده کنید. 

  2,550,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل کستی مدل 07-59 | فرانسه

  ● فینیش بدنه‌ی فندک کستی مدل 07-59 نقره‌ای براق است. ● احتراق این فندک سنگی (چخماقی) است.  ● فندک های کستی تحت لیسانس فرانسه، در هنگ کنگ ساخته می شوند.  ● این فندک به همراه دفترچه، کاور مخصوص و جعبه لوکس فندک ارائه می شود. ● هنگام شارژ سوخت فندک از گاز اصلی و بدون بو استفاده کنید. 

  1,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل کستی مدل 03-59 | فرانسه

  ● فینیش بدنه‌ی فندک کستی مدل 59-03 طلایی براق با ترکیب رنگی مشکی است. ● احتراق این فندک سنگی (چخماقی) است.  ● فندک های کستی تحت لیسانس فرانسه، در هنگ کنگ ساخته می شوند.  ● این فندک به همراه دفترچه، کاور مخصوص و جعبه لوکس فندک ارائه می شود. ● هنگام شارژ سوخت فندک از گاز اصلی و بدون بو استفاده کنید. 

  1,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل کستی مدل 241B-08 | فرانسه

  ● فینیش بدنه‌ی فندک کستی مدل 241B-08 طلایی براق با ترکیب رنگی مشکی است. ● احتراق این فندک سنگی (چخماقی) است.  ● فندک های کستی تحت لیسانس فرانسه، در هنگ کنگ ساخته می شوند.  ● این فندک به همراه دفترچه، کاور مخصوص و جعبه لوکس فندک ارائه می شود. ● هنگام شارژ سوخت فندک از گاز اصلی و بدون بو استفاده کنید. 

  3,500,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل کستی مدل 241B-09 | فرانسه

  ● فینیش بدنه‌ی فندک کستی مدل 241B-09 طلایی براق است. ● احتراق این فندک سنگی (چخماقی) است.  ● فندک های کستی تحت لیسانس فرانسه، در هنگ کنگ ساخته می شوند.  ● این فندک به همراه دفترچه، کاور مخصوص و جعبه لوکس فندک ارائه می شود. ● هنگام شارژ سوخت فندک از گاز اصلی و بدون بو استفاده کنید. 

  3,650,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل کستی مدل 405 | فرانسه

  ● Caseti lighter 405● بدنه‌ی فندک کستی 405 به رنگ مشکی مات است  ● طراحی خلاقانه ● شعله جت اتمی.  ● تحت لیسانس فرانسه ساخت هنگ کنگ 

  1,900,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل کستی مدل 453-07 | فرانسه

  ● Caseti lighter 453● بدنه‌ی فندک کستی 453 به رنگ سفید مات است  ● طراحی خلاقانه باریک ● شعله جت اتمی.  ● تحت لیسانس فرانسه ساخت هنگ کنگ 

  1,900,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل کستی مدل 453-08 | فرانسه

  ● Caseti lighter 453● بدنه‌ی فندک کستی 453 به رنگ طلایی مات است  ● طراحی خلاقانه باریک ● شعله جت اتمی.  ● تحت لیسانس فرانسه ساخت هنگ کنگ 

  1,900,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل کستی مدل 453-05 | فرانسه

  ● Caseti lighter 453● بدنه‌ی فندک کستی 453 به رنگ طلایی مات است  ● طراحی خلاقانه باریک ● شعله جت اتمی.  ● تحت لیسانس فرانسه ساخت هنگ کنگ 

  1,900,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل کستی مدل 456 | فرانسه

  ● Caseti lighter 454● بدنه‌ی فندک کستی 454 به رنگ نقرای براق است  ● طراحی خلاقانه به صورت دو استوانه ● شعله جت اتمی.  ● تحت لیسانس فرانسه ساخت هنگ کنگ 

  1,500,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل کستی مدل 504-02 | فرانسه

  ● Caseti lighter 504● بدنه‌ی فندک کستی 504 به رنگ آبی مات است  ● طراحی خلاقانه به صورت دو استوانه متصل به هم ● شعله جت اتمی.  ● تحت لیسانس فرانسه ساخت هنگ کنگ 

  1,300,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل کستی مدل 484-01 | فرانسه

  ● Caseti lighter 484-01● بدنه‌ی فندک کستی 484 به رنگ آبی مات است  ● طراحی خلاقانه  ● شعله جت اتمی.  ● تحت لیسانس فرانسه ساخت هنگ کنگ 

  1,300,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل کستی مدل 504-02 | فرانسه

  ● Caseti lighter 504● بدنه‌ی فندک کستی 504 به رنگ آبی مات است  ● طراحی خلاقانه به صورت دو استوانه متصل به هم ● شعله جت اتمی.  ● تحت لیسانس فرانسه ساخت هنگ کنگ 

  1,600,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل ساوینلی مدل آبی لاکی | ایتالیا
  خرید محصول
  فندک اصل ساوینلی مدل آبی لاکی | ایتالیا

  ● فندک های مخصوص پیپ به همراه ابزار مخصوص پیپ (کوبه) توسط کمپانی معروف ساوینلی طراحی و تولید شده‌اند. ● بدنه‌ی این فندک به رنگ آبی لاکی می باشد که در قاب فلزی نقره‌ای براق قرار دارد.  ● فندک های این برند در ژاپن تولید می شوند.  ● سایز فندک: 66×32×14 ● وزن فندک: 62 گرم

  5,980,000 تومان ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • فندک اصل ساوینلی مدل نارنجی لاکی | ایتالیا
  خرید محصول
  فندک اصل ساوینلی مدل نارنجی لاکی | ایتالیا

  ● فندک های مخصوص پیپ به همراه ابزار مخصوص پیپ (کوبه) توسط کمپانی معروف ساوینلی طراحی و تولید شده‌اند. ● بدنه‌ی این فندک به رنگ نارنجی لاکی می باشد که در قاب فلزی نقره‌ای براق قرار دارد.  ● فندک های این برند در ژاپن تولید می شوند.  ● سایز فندک: 66×32×14 ● وزن فندک: 62 گرم

  5,980,000 تومان ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • فندک اصل ساوینلی مدل قرمز شرابی | لاکی | ایتالیا
  خرید محصول
  فندک اصل ساوینلی مدل قرمز شرابی | لاکی |...

  ● فندک های مخصوص پیپ به همراه ابزار مخصوص پیپ (کوبه) توسط کمپانی معروف ساوینلی طراحی و تولید شده‌اند. ● بدنه‌ی این فندک به رنگ قرمز لاکی می باشد که در قاب فلزی نقره‌ای براق قرار دارد.  ● فندک های این برند در ژاپن تولید می شوند.  ● سایز فندک: 66×32×14 ● وزن فندک: 62 گرم

  5,980,000 تومان ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • فندک اصل ساوینلی مدل سفید لاکی | ایتالیا
  خرید محصول
  فندک اصل ساوینلی مدل سفید لاکی | ایتالیا

  ● فندک های مخصوص پیپ به همراه ابزار مخصوص پیپ (کوبه) توسط کمپانی معروف ساوینلی طراحی و تولید شده‌اند. ● بدنه‌ی این فندک به رنگ سفید لاکی می باشد که در قاب فلزی نقره‌ای براق قرار دارد.  ● فندک های این برند در ژاپن تولید می شوند.  ● سایز فندک: 66×32×14 ● وزن فندک: 62 گرم

  5,980,000 تومان ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • فندک اصل ساوینلی مدل سبز لاکی | ایتالیا
  خرید محصول
  فندک اصل ساوینلی مدل سبز لاکی | ایتالیا

  ● فندک های مخصوص پیپ به همراه ابزار مخصوص پیپ (کوبه) توسط کمپانی معروف ساوینلی طراحی و تولید شده‌اند. ● بدنه‌ی این فندک به رنگ سبز لاکی می باشد که در قاب فلزی نقره‌ای براق قرار دارد.  ● فندک های این برند در ژاپن تولید می شوند.  ● سایز فندک: 66×32×14 ● وزن فندک: 62 گرم

  5,980,000 تومان ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR017040 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,170,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR017010 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,170,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR017000 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,170,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR010000 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,170,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR009030 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR009022 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,600,000 تومان 3,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR008040 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR008022 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR008015 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR008013 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR008008 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,600,000 تومان 3,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR008000 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR007022 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR007007 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR007002 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR006000 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR005040 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR005021 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR005007 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR005002 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • گیره کروات اصل لامبورگینی مدل TTR004000 |...

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا   ● طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد.

  3,000,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • فندک اصل لامبورگینی مدل TTR003049 | ایتالیا

  ● طراحی تونینو لامبورگینی ● ساخت کشور ایتالیا  ● شعله جت  ● فندک های لامبورگینی طراحی هندسی منحصر به فرد به سبک ماشین و سوییچ لامبورگینی دارد. ● این فندک ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند که به شما اطمینان می دهد، یک عمر از آن استفاده خواهید کرد.

  3,800,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف